Hjem

Hurtig, automatisert og ekstern mikrobielltesting for vann og mattrygghet

• Ledende teknologi for deteksjon av indikatorbakterier som E. coli, i vann og mat.
• Automatisering av metoder som samsvarer med internasjonale standarder.
• Anerkjent kvalitetsteknologi basert på 20 års erfaring.
Produkter
Automatiserte nettbaserte instrumenter for rask deteksjon av fekale bakterier i vann
Applikasjoner

Verdens ledende teknologi for rask og automatisert deteksjon av koliforme bakterier i vann

Validering

EU og ETV (US-EPA) verifisert methode og instrument