Colifast Feltkit

Colifast Feltkit

Colifast Feltkit er et bærbart verktøy for påvisning av koliforme bakterier i vannprøver, ute i felten. Feltkitet tilbyr tre analysemetoder:

Hurtigtest

Nærvær/fravær-test

Kvantitativ test

Hovedmetoden, hurtigtesten, gir svar på mellom 75 minutter og 2 timer(begrenset til nivåer over 500 cfu/100 ml). Prosedyren er veldig enkel å utføre, og krever ingen laboratoriekompetanse. Feltkitet leveres i en robust og bærbar metallkoffert, og alt utstyr som kreves for vannanalysen er inkludert. Colifast Micro Detektor (CMD) brukes i kombinasjon med et vekstmedium for spesifikk deteksjon av målbakterier. Kombinert gir de en enkel instrumentanalyse og raske resultater som kvantifiserer mengden koliforme og termotolerante bakterier i vann. Metoden er basert på den patenterte teknologien til Colifast AS.

 

Regneark for hjelp til utregning av bakteriemengde ved utførelse av Hurtigtest.

 

Teknologi

Colifast-teknologien baserer seg på en kjemisk reaksjon som vil finne sted dersom målbakterien (E. coli/totalkoliforme/fekalkoliforme) er til stede i vannprøven. Denne reaksjonen skjer mellom et substrat i vekstmediet og enzymer produsert av de koliforme bakteriene. Det bakterielle enzymet β-D-galaktosidase hydrolyserer substratet 4-metylumbelliferyl- β-D-galaktosid, hvilket resulterer i frigivelsen av det fluorescerende produktet 4-metylumbelliferon (MU). I tillegg til substratet inneholder mediet hemmere som forhindrer veksten av ikke-koliforme bakterier.

Hurtigtesten er en enzymatisk analysemetode, som undersøker hvordan mengden fluorescens øker i vannprøven når denne er inkubert under optimale betingelser. Økningen i fluorescens angir bakterietall i vannprøven og gir resultatet i cfu/100 mL etter bare 75 minutter. Inkuberingstemperaturen justeres for termotolerante koliforme bakterier til 44 ° C, mens for totalkoliforme bakterier 37 ° C.

Colifast Field kit

Innhold

 • Colifast Micro Detector med etui
 • Inkubator med termometer, 220 V
 • Bilomformer 12 V - 220 V
 • Kabel for batteripoler (bilbatteri)
 • Ferdigfylte testrør med Colifast 6-medium (18 stk)
 • To dråpeflasker med 0,5 M NaOH-løsning (fluorescensforsterker)
 • Ett rør med blankløsning (kalibreringsløsning)
 • Ett rør med Cal 48 (kalibreringsløsning)
 • Dråpeflaske med 10% Na-tiosulfatløsning (klorrestnøytralisering)
 • Engangskyvetter med lokk (100 stk)
 • Stativ for engangskyvetter
 • Pastetter for prøvetaking (3 ml, gradert, én for hver prøve)
 • Sterile 10 ml sprøyter (3 stk) for tilsetting av vannprøve (kan gjenbrukes etter vask)
 • Spritservietter for desinfeksjon (5 stk)
 • Sterilfiltre (2 stk) for kontrollprøver (brukes med sprøyten)
 • Brukermanual
 • Hurtigguide
 • Resultatark (10 stk)

Colifast Feltkit Brosjyre
Colifast MikroDetektor Teknisk notat

Field kit content

Field kit content