Laboratorietjenester

Mikrobiologiske labundersøkelser av vann

Som en tilleggstjeneste utfører vi også mikrobiologiske undersøkelser på laboratoriet for kunder.

Membranfiltreringsmetode

Standardmetoden (NS-EN-ISO-9308-1) brukes for å bestemme antall termotolerante koliforme bakterier per 100 milliliter flytende prøve. Egner seg ikke til mindre flytende prøvemateriale som slam, jord, o.l. Vannprøven filtreres gjennom et filter som dyrkes i 22 timer på m-FC-agarplate ved 44 grader Celsius. Prøvesvar gis etter et døgn og i “antall termotolerante koliforme bakterier per 100 mL vannprøve”.

Kunder som benytter seg av denne tjenesten er blant annet avløpsrenseanlegg.

Hurtigmetode

Hurtigmetoden er en vekstuavhengig målemetode som gir et omtrentlig svar på hvor mange koliforme eller termotolerante koliforme bakterier man har til stede i en vannprøve. Den måler økning i enzymaktivitet og kan derfor gi et kvantitativt prøvesvar i løpet av 75 minutter. Metoden har en deteksjonsgrense på 500 cfu/100 mL og egner seg derfor godt til å avdekke større kontaminasjonshendelser hvor det er viktig å avgjøre raskt hvor utslippet stammer fra.

Denne metoden er tilgjengelig med Colifast Field Kit, men dersom man kun vil analysere i en kortere tidsperiode kan vi utføre testen på laboratoriet vårt.

For nærmere informasjon og priser ta kontakt med oss.

lab1
Colifast laboratory