Colifast ALARM

Colifast ALARM prosessmonitorerning - ultra filtrasjon vannbehandling

Colifast ALARM - Rask, on-line mikrobiell vannanalyse

Colifast ALARM ™ er et instrument for påvisning av indikatorbakterier i drikkevann som benytter seg av den patenterte Colifast-teknologien. Vannprøver på 100 ml samles automatisk etter programmerte intervaller og analyseres for totalkoliforme, termotolerante koliforme bakterier eller E. coli. I tillegg til å utføre rask, online mikrobiell vannanalyse måler Colifast ALARM vannturbiditet. Systemet kan automatisk sende resultater til kontrollrom / operatører via LAN, digitale signaler eller via mobilnettverk (SMS). Systemet kan oppdage ned til 1 cfu / 100 mL, og resultatene oppnås innen 6-14 / 15 timer.

• Tilstedeværelse / fraværstest  i 100 ml vannprøve
• 6 - 15 timer
• Turbiditet
• Kjører 21 dager uten tilsyn
• Resultater via PLC, LAN og SMS
• Verifisert av US-EPA ETV

Teknologi

Hovedkomponentene i Colifast ALARM er inkubatorkammeret, et injeksjonspumpesystem for væskehåndtering og et detektorsystem som inkluderer bølgelengde-spesifikke emittere kombinert med et spektrometer. Påvisning av ned til 1 levedyktig målbakterie er basert på bakteriell vekst, gruppespesifikk enzymaktivitet og målte konsentrasjoner av et fluorescerende produkt (ppb MU). En økning i antall målbakterier betyr en økning i mengden av p-D-glukuronidase (E. coli-spesifikt enzym). Enzymet hydrolyser vekstmediumsubstratet som frigjør MU (det fluorescerende produktet). Økt frigjøring av MU gir økt fluorescenssignal på Colifast ALARMen. Colifast-vekstmediet inneholder hemmere for å hindre vekst av ikke-koliforme bakterier. Colifast ALARM er verifisert av EPAs ETV-program.

Brosjyrer og rapporter