Teknologi

Raskere påvisning av bakterier

Colifast AS™’ patenterte teknologi består av helautomatiske analyseinstrumenter som ved hjelp av Colifast vekstmedium analyserer vannprøver på egenhånd. Dette reduserer tiden fra prøvetaking til resultat.

De tradisjonelle laboratorieanalysene er tidkrevende, mens Colifast AS™’ raske og enkle testprosedyrer gir resultater innen tidsintervallet 2 til 15 timer (avhengig av instrument og metode).

For å drifte instrumentene kreves verken laboratoriefasiliteter eller kompetanse innen mikrobiologi.

Metoden

Analyseprinsippet baserer seg på en kjemisk reaksjon mellom et substrat i vekstmediumet og de koliforme bakterienes egne enzymer. Vil man teste en vannprøve for totalkoliforme eller fekalkoliforme bakterier er det enzymet β-D-galaktosidase som kløyver substratet 4-methylumbelliferyl-β-D-galaktosid. Dette resulterer i frigjøring av det  fluorescerende produktet 4-methylumbelliferon (MU). Fluorescensendringen rapporterer så om innhold av bakterier i  vannprøven.

4-methylumbelliferyl--D-galactoside

Overvåking av vannkvalitet

Slippverktøy

Spredning av sykdom i drikkevann har hyppigere forekomst og skjer med større konsekvenser i dag enn tidligere. Indikatororganismer kan varsle om potensiell tilstedeværelse av farlige patogener, inkludert virus og parasitter. For overvåkning av bakterier i vann har Colifast utviklet tester for E. coli, termotolerante koliforme og totalkoliforme bakterier og Pseudomonas aeruginosa. Hver av disse bakteriene har gruppe-spesifikke enzymer som reagerer med et substrat i Colifasts vekstmedium.

 

Manuell eller helautomatisk online-analyse

fullyautomated

Colifast-teknologien kombinerer selektive vekstmedier med automatiske eller manuelle analyser. Den observerte intensitetsendringen i fluorescens er proposjonal med antallet målbakterier. Påvisning av fluorescens med analyser fra Colifast muliggjør tidlig varsling av bakteriell forurensning. Resultatene er på formatene: MPN (most probable number), tilstedeværelse/fravær og/eller CFU/ml. De raske resultatene gir operatøren tid til å handle og gjøre riktige valg med hensyn til kvalitetskontroll.

Mikrobiell kvalitet i fersk fisk

fisk

Fisketesten FAST måler den mikrobielle kvaliteten på fersk fisk. Testen ble utviklet av Colifast AS og Norsk institutt for fiskeri-og akvakulturforskning. Analysen gir et raskt estimat på mengden av sulfidproduserende bakterier (SPB) i fisken. Det er disse bakteriene som i forråtnelsesprosessen gir fisken dens karakteristiske harske lukt. Gjenværende holdbarhet av fisken henger sammen med mengden SPB. Analyseprinsippet baserer seg på dannelsen av jernsulfid i vekstmediet. Denne gir en fargeendring i mediet som enkelt kan observeres med det blotte øye. Tid før fargeendring er et faktum er korrelert med antall sulfidproduserende bakterier.