Validering

Validering

ETV – Environmental Technology Verification

Det amerikanske Environmental Protection Agency (EPA) sitt valideringsprogram for miljøteknologi (ETV) gjennomførte en grundig testing av Colifast ALARM i 2011. Valideringen ble i sin helhet utført på Battelle og EPAs Advanced Monitoring Systems Center (AMS Center) i USA. Colifast ALARMs nærvær/fravær-analyse ble testet mot den tradisjonelle referansemetoden (SM 9221B og F – Multiple tube fermentation technique), samt Colilert-18. Både totalkoliforme bakterier og E. coli-bakterier ble undersøkt.

Til testingen av metodene ble det preparert vannprøver med innhold av ∼ 1 organisme per 100 mL. Dette samsvarer med EUs direktiv og anbefalinger fra WHO om at det skal være null organismer per 100 mL i drikkevann klart for distribusjon. Kommersielle bakteriestammer ble brukt i prepareringen men også filtrert avløpsvann for å bedre simulere de reelle forholdene. Alle vannprøvene ble klorbehandlet.

Resultatene fra Colifast ALARM og referansemetodene (SM 9221B og F), ble sammenlignet statistisk ved hjelp av en uavhengig kji-kvadrattest etterfulgt av Yates kontinuitetskorreksjon. Ingen signifikante forskjeller mellom testene ble påvist i rapporten.

ETV-programmet sammenlignet også Colifast ALARM med Colilert-18, og observerte en viss forskjell i resultatene hva gjaldt de totalkoliforme bakteriene. Det kan skyldes at vekstforholdene i de to metodene varierer litt. Colilert-18-mediumet legger til rette for mer uspesifikk vekst av koliforme bakterier, ved å ikke hemme veksten av såkalte miljøkoliforme bakterier. Colifast ALARM på sin side benytter et vekstmedium med innhold av slike hemmere. Dette svekker sensitiviteten og styrker selektiviteten til metoden, men gjør at man kan oppleve noen ulikheter i resultatene. Selektiviteten til Colifast-mediumet er mer lik den tradisjonelle referansemetodene enn Colilert-18.

ETVs overordnede målsetning har vært å evaluere og informere offentligheten om teknologi som potensielt kan løse problemer knyttet til folkehelse og miljø. De følger strenge QA (Quality Assurance)-protokoller for å sikre at dataene de genererer er til å stole på og kan forsvares.

 

ETV faktaark

Les hele rapporten

EU-validering-DEMOWATERCOLI

I EU-valideringen ble Colifast Analyzer (CA, avviklet instrument) eller Colifast At-line Monitor(CALM) testet av tre institusjoner.

  • Instituto Superiore di Sanitá, Roma, Italia
  • Ecole Nationale de santé Publique, Rennes, Frankrike
  • Thames Water Utilities Ltd, Reading, Storbritannia

Prøver av formodentlig E. coli og P. aeruginosa ble hentet fra henholdsvis drikkevanns- og svømmebassengskilder avhengig av ønsket bakterie. Prøvene ble testet på Colifastinstrumenter der fluorescens måles som et resultat av den enzymatisk aktiviteten som er spesifikt for et enzym som finnes i målorganismen. En syntetisk forbindelse hvor et substrat er koblet til en fluorescerende probe genererer en økning i fluorescens når det spesifikke enzymet er til stede og kan “aktivere” sonden av cleavage.

Apparatet kjører flere samtidige tester og utnytter “mest sansynlige antall” (MPN) statistikk til å anslå den opprinnelige mengden bakterier i prøven. Ved å fortynne prøvene slik at både positive og negative prøver av samme kilde oppnås, vil fraksjonen av positive prøver kunne brukes til å gjøre estimeringen. Parallelle referanse metoder ble gjennomført, ISO 9308-1 for E. coli, og EN 12780 for P. aeruginosa.

MPN metoden er godt testet, og fokus for denne rapporten var dermed å måle følsomheten og spesifisiteten til Colifastmetoden. På Instituto Superiore di Sanitá, ble en spesifisitet på 97% og en sensitivitet på 98% funnet. I tillegg ble ingen signifikant forskjell mellom Colifastmetoden (14 h inkubasjonstid) og ISO 9308-1 metoden funnet når 522 prøver ble sammenlignet for E. coli. Dataene for P. aeruginosa, fra 441 prøver ga en sensitivitet og spesifisitet på henholdsvis 99% og 98%.

Fra Ecole Nationale de santé Publique, ble 245 prøver testet for E. coli og den resulterende sensitivitet og spesifisitet kom på henholdsvis 97% og 93%.