Applikasjoner

Overvåking av vannkvaliteten i rentvannsbasseng

Colifast ALARM kan brukes til å måle tilstedeværelse/fravær av E. coli, fekalkoliforme og totalkoliforme bakterier på høydebasseng.

Les mer > >

Overvåking av drikkevann levert til næringsmiddelindustrien med Colifast ALARM

Colifast ALARM kan brukes til å måle tilstedeværelse/fravær av E. coli, fekalkoliforme og totalkoliforme bakterier på distribusjonsnettet for drikkevann. Les mer > >

Grunnvannsovervåking med Colifast ALARM

Cascade areationColifast ALARM måler tilstedeværelse/fravær av E. coli, fekalkoliforme og totalkoliforme bakterier i grunnvann. Les mer > >

Råvannsovervåkning med CALM

Overvåking stasjon på Göta elvCALM analyserer for E. coli, fekalkoliforme og totalkoliforme bakterier i vann. Les mer > >

Sporing av forurensning fra kloakklekkasjer med Colifast feltkit

Reparer den ødelagte datakanalen med Erstatt ny

Hurtigmetoden er i stand til å kvantifisere fekalkoliforme bakterier i vann på 75 min. Denne metoden har vist seg å være nyttig i oppdagingen av lekkasjer fra avløpsvann. Les mer > >