Applikasjoner

Colifast ALARM på en nokså avsidesliggende lokasjon!

Verdens største offentlige vann- og avløpsselskap, Sabesp i Brasil, bruker Colifast ALARM til å overvåke innholdet av totalkoliforme bakterier på et målepunkt langt fra allfarvei!

Les mer > >

Colifast ALARM måler nivå av koliforme bakterier på gjenbruksprosessvann

På Hyundai Assan-fabrikken i Tyrkia gjenbrukes prosessvannet og man ønsker tett overvåkning av bakterieinnholdet før vannet benyttes på nytt.

Les mer > >

Overvåking av råvann på inntak til vannrenseanlegg i Spania

I Barcelona benyttes Colifast ALARM til å kontinuerlig (hver 15. time) måle kvaliteten på vanninntaket.

Les mer > >

Overvåking av vannkvaliteten i rentvannsbasseng

Colifast ALARM kan brukes til å måle tilstedeværelse/fravær av E. coli, fekalkoliforme og totalkoliforme bakterier på høydebasseng.

Les mer > >

Overvåking av drikkevann levert til næringsmiddelindustrien med Colifast ALARM

Colifast ALARM kan brukes til å måle tilstedeværelse/fravær av E. coli, fekalkoliforme og totalkoliforme bakterier på distribusjonsnettet for drikkevann.

Les mer > >

Grunnvannsovervåking med Colifast ALARM

Cascade areationColifast ALARM måler tilstedeværelse/fravær av E. coli, fekalkoliforme og totalkoliforme bakterier i grunnvann.

Les mer > >

Råvannsovervåkning med CALM

Overvåking stasjon på Göta elvCALM analyserer for E. coli, fekalkoliforme og totalkoliforme bakterier i vann.

Les mer > >

Prosessovervåkning med Colifast ALARM

Colifast ALARM JevnakerColifast ALARM kontrollerer vannkvaliteten i prosess på membranfilterrigg.

Les mer > >

Sporing av forurensning fra kloakklekkasjer med Colifast feltkit

Reparer den ødelagte datakanalen med Erstatt ny

Hurtigmetoden er i stand til å kvantifisere fekalkoliforme bakterier i vann på 75 min. Denne metoden har vist seg å være nyttig i oppdagingen av lekkasjer fra avløpsvann.

Les mer > >