Publikasjoner

Publikasjoner

 År Tittel
 2016 Overvåking av-D-Galactosidase aktivitet som et surrogat parameter for rask deteksjon av kloakkforurensning i urbane rekreasjonsvann

Abstrakt: aktiviteten til enzymet β-D-galactosidase (gal) kan raskt (< 2 h) måles av feltinstrumentet, eller et helautomatisk instrument, og ble evaluert som en potensiell surrogat parameter for å estimere nivået av fecal forurensning i urbane farvann. Gal-aktivitet i elver, påvirket av kloakkoverløp, økte betydelig under kraftig nedbør, og økningen i gal-aktivitet korrelert godt med økningen av fekale indikator bakterier. Videre var gal-aktiviten per gram avføring fra fugl, sau og storfe, 2-3 LOG10 lavere enn aktiviteten fra menneskelig avføring, som indikerer at høy gal-aktivitet i vann gjenspeiler menneskelige fekalforurensning mer enn den totale fekalforurensning.
 2015 Online overvåking av Escherichia coli i rå vann på Oset

Abstrakt: Den helautomatiske Colifast ALARMTM har vært brukt i to år for daglig overvåking av tilstedeværelsen/fravær av Escherichia coli i 100 ml rå vann på Oset vannbehandlingsanlegg i Oslo, Norge. Råvannet er hentet fra 35 m dybde fra innsjøen, Maridalsvannet. E. coli ble oppdaget i 18% av de daglige prøvene. De fleste positive prøvene for E. coli ble i hovedsak observert i løpet av overgang til høsten, men selv i noen prøver tatt under varme og tørre dager i juli, med stabile lagdelinger av temperaturen i sjøen, ble E. coli oppdaget. De daglige prøvene ga nyttig tilleggsinformasjon sammenlignet med ukentlige rutineprøver, om den hygieniske råvannskvaliten og effektiviteten på de hygienisk barrierene i innsjøen under ulike værforhold og årstider. Vinteren 2013/2014 var mye varmere enn vinteren 2012/2013. Overvåkningen støttet hypotesen om at varmere vintre med kortere perioder med isdekke på innsjøer, som kan være en konsekvens av klimaendringer, kan redusere effektiviteten på denne hygieniske barrieren i dype innsjøer brukt som drikkevannskilder.
 2012 Nye metoder for online deteksjon av koliforme bakterier i drikkevann
 2012 Vurdering av metode for overvåkning av hygienisk badevannskvalitet
 2005 EU-Demowatercoli
 2005 Gøteborg råvann-monitorering av Götaelv

Dokumentene er bare tilgjengelige på engelsk.