Colifast hjem

Automatisk, online overvåking av fekal forurensing i vann

• Tester for E. coli, fekalkoliforme og totalkoliforme bakterier.
• Automatiserte analyser som gir resultater samsvarende med internasjonale standardmetoder.
• Mer enn 20 års erfaring med automatisk, online overvåking.
Produkter

Automatisk, online-instrumenter for hurtig deteksjon av fekale bakterier i vann

Applikasjoner

Verdensledende teknologi for automatisert, hurtig deteksjon av koliforme bakterier i vann