Hjem

Hurtig og helautomatisert mikrobiologisk testing for vann og mattrygghet

• Ledende teknologi for påvisning av indikatorbakterier som E. coli, i vann og mat.
• Automatiserte metoder som samsvarer med internasjonale standarder.
• Anerkjent teknologi basert på mer enn 17 års erfaring.
Produkter
Automatiserte online instrumenter for rask påvisning av fekale bakterier i vann
Applikasjoner

Verdensledende teknologi for rask og automatisert påvisning av koliforme bakterier i vann

Validering

EU- og ETV-verifiserte metoder og instrumenter